گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «انیچهتوانکرد»

 

شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۴۱

 

محبوب دل و راحت جانی چه توان کرد

سلطان همه خلق جهانی چه توان کرد

از ساده دلی آینه بنمود جمالت

در آینه بر خود نگرانی چه توان کرد

تو پادشه مائی و ما بندهٔ فرمان

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی