گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «انیز»

 

شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۰۹

 

شاهان همه حیران جمال تو گدا نیز

دارند همه عشق خداوند خدا نیز

از نور رخت دیدهٔ ما گشته منور

مردم همه بینند درین دیده شما نیز

یا رب گه بیابند ز وصل تو مرادی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی