گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «ارمچهتوانکرد»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۷۴

 

شوریده تر از سیل بهارم چه توان کرد

در هیچ زمین نیست قرارم چه توان کرد

چون آبله در ظاهر اگر رنگ ندارم

در پرده غیب است بهارم چه توان کرد

شیرازه نگیرد به خود اوراق حواسم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی