گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «ابیاست»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۶

 

با طره او مشک ختا دود کبابی است

با چهره او صورت چین موج سرابی است

با شوخی آن چشم، رم چشم غزالان

در دیده صاحب نظران پرده خوابی است

چشم است سراپا که به رخسار تو نو شد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی