گنجور

ملک‌الشعرا بهار » اشعار محلی » شمارهٔ ۳ - غزل

 

گفتی که ممیر وخته مو لبیکمه گفتم

هی هی بخدا خوب تو گفتی مو شنفتم

ای شیر نر عشق‌، تقلای مو پوچه

ای بوده مقدر که بچنگال توبفتم

تا زور دری تیز بزن بازوی صیاد

[...]

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » اشعار محلی » شمارهٔ ۵ - غزل

 

زلفای قجری رِ درهم و بشکسته مکن واز

درهای سِلامت رِ بروم بسته مکن واز

گر ما رِ مِخْی‌ْ،‌ ها، نِمِخْیْ نه‌، دو کلیمه

این‌بار مو رِ مثل همه‌بار خسته مکن واز

یار اینجیه ا‌ِمشو مَخَن‌ آوازه موذن

[...]

ملک‌الشعرا بهار
 
 
۱
۲
۳