گنجور

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۵۴۲

 

ساقی به لبم بادهٔ پالیده فروبار

در پرده دلم خون کن و از دیده فروبار

مفتون نتوان بود به نیرنگ بهاران

برک و برت ای نخل خزان دیده فروبار

چون ابر سراپای خود از درد جدایی

[...]

حزین لاهیجی