گنجور

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۵

 

آنشوخ که با ما بسر کینه وری بود

استاد فلک در فن بیدادگردی بود

کز نوخطش انگیخت بسی فتنه به عالم

نبود عجبی آفت دور قمری بود

گفتی که بود سر و سهی چون قد دلبر

[...]

حکیم سبزواری