گنجور

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۳۹

 

خوش آنکه شبی با تو سخن گویم و گریم!

تو بشنوی و خندی و من گویم و گریم!

گر در چمنم، سوی قفس بینم و نالم؛

ور در قفسم، حرف چمن گویم و گریم!

رضوان چو دهد نار جنان، سیب بهشتم؛

[...]

آذر بیگدلی