گنجور

افسر کرمانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۳

 

در کنگر سپهر، هنر داستان ماست

کیوان آسمان سخن، پاسبان ماست

افزون تر از فزونی نجم است، نظم ما

روشن تر از بنان عطارد بنان ماست

نظمی که پشت فکر ز حملش دو تا شود

[...]

افسر کرمانی