گنجور

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۹۲

 

آن کس که به قدرت ز ازل نیشکر آورد

هم او گرهی باز در آن نیشکر آورد

در قدرت او بین تو که در لیل و نهاری

از خار، گل تازه و از نی شکر آورد

ما درد دلی از غم هجران تو داریم

[...]

جهان ملک خاتون