گنجور

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۱۴

 

یارب دل محنت زده ام را خبری بخش

وز دیده ی صاحب نظرانم نظری بخش

در مصلحت دینی و دینم نظری کن

بر دشمن و بیگانه و خویشم ظفری بخش

این خسته ی غم را به فرح مرهم دل ساز

[...]

جهان ملک خاتون