گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۷۸۳

 

ما را سر آنست که در پای تو افتیم

چون زلف تو بر خاک قدم های تو افتیم

بار تو بر آن خاک ره ای سایه گرانست

برخیز که تا ما همه بر جای تو افتیم

چون سایه که در پای صنوبر فتد از مهر

[...]

کمال خجندی
 
 
sunny dark_mode