گنجور

میرزاده عشقی » دیوان اشعار » هزلیات » شمارهٔ ۱۱ - مستزاد مجلس چهارم

 

مستوفی از آن نطق که چون توپ صدا کرد

مشت همه وا کرد

میرزاده عشقی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode