گنجور

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۸۳

 

امروز مها خویش ز بیگانه ندانیم

مستیم بدان حد که ره خانه ندانیم

در عشق تو از عاقله عقل برستیم

جز حالت شوریده دیوانه ندانیم

در باغ به جز عکس رخ دوست نبینیم

[...]

مولانا