گنجور

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۸۰۵

 

لعل لب او تا به لب جام رسیده

جان بر لبم از رشک به ناکام رسیده

خجلت به گلاب ار دهد اشکش عجبی نیست

چشمی که به آن عارض گلفام رسیده

حیرت کند از قطره آبی که گهر راست

[...]

حزین لاهیجی