گنجور

میلی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۰۷

 

حرفی به تو از بیم سخنساز نگویم

صد بار برآرم نفس و باز نگویم

هرگز نسرسانم سخنی از تو به انجام

کز شوق، دگر بار زآغاز نگویم

اغیار چنان محرم رازند که از بیم

[...]

میلی