گنجور

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۰۸

 

زان خط که تو بر عارض گلنار کشیدی

ابدال جهان را همه در کار کشیدی

بر ماه به پرگار کشیدی خط مشکین

دلها همه در نقطهٔ پرگار کشیدی

هر دل که ترا جست چو دیوانهٔ مستی

[...]

سنایی غزنوی