گنجور

رفیق اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۰

 

با آنکه وفادارتر از من دگری نیست

در راه وفا خوارتر از من دگری نیست

بسیار بود مایل روی تو ولیکن

مایل به تو بسیار تر از من دگری نیست

یار تو شدم ترک کسان کردم و اکنون

[...]

رفیق اصفهانی