گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۵۰۱

 

مائیم دل و دین به تو در باخته ای چند

دور از در تو خانه برانداختهای چند

ای دانه دز فیمت خود دان و میامیز

با مشت کی قدر نو نشناخته ای چند

در آتش و آبند گروهی ز تو چون شمع

[...]

کمال خجندی
 

فصیحی هروی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۹۴

 

ماییم جدا از تو به غم ساخته‌ای چند

با یاد تو دل از همه پرداخته‌ای چند

ماییم ز سودای بتان سود ندیده

بی‌فایده نقد دل و دین‌باخته‌ای چند

دیدی که چسان راز مرا پرده دریدند

[...]

فصیحی هروی