گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «یند»

 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۶

 

گردون چو نشست و خاست تو می‌بیند

با خلق همان شیوه چرا نگزیند

چون بنشینی باد سخا برخیزد

چون برخیزی گرد ستم بنشیند


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری ابیوردی
 

رشیدالدین وطواط » رباعیات » شمارهٔ ۲۱ - در شکوه

 

هر کس ، که نهاد کار ما می بیند

دامن ز وفای ما همی در چیند

روزی ، که ز منزل بقا برخیزد

کس نیست که در ماتم ما بنشیند


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۵۷

 

هر کس که رخ و قد نگارم بیند

بروی گل و سرو و شمع را نگزیند

نه سرو بایستد بجای قد او

نه شمع بجای روی او بنشیند


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل