گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «یشم»

 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۰۸

 

آمد بت خوش عربدهٔ می‌کشیم

بنشست چو یک تنگ شکر در پیشم

در بر بنهاد بر بط و ابریشم

وین پرده همی زد که خوش و بیخویشم


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۶۹

 

گر با فلکم کنی برابر بیشم

عالم همه یک ذره نیرزد پیشم

هرگز نمرم ز مرگ از آن نندیشم

کز گوهر خود ملایکت را خویشم


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی غزنوی
 

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۱۲۹

 

در کوی خرابات یکی درویشم

ز آن خم زکات بیاور پیشم

صوفی بچه‌ام ولی نه کافرکیشم

مولای کسی نیم غلام خویشم


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۴

 

از هر چه در این ملک نی‌ام کم، بیشم

از حاشیه بیگانه و با شه خویشم

نه بیم شناسم، نه امید اندیشم

بی آنکه روم، ز هر رونده پیشم


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی
 

غالب دهلوی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۸۳

 

غالب آزاده موحد کیشم

بر پاکی خویشتن گواه خویشم

گفتی به سخن به رفتگان کس نرسد

از بازپسین نکته گزاران پیشم


متن کامل شعر را ببینید ...

غالب دهلوی
 

مشتاق اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۶۱

 

پیوسته ذلیل آشنا و خویشم

بیوفر نموده چرخ بیش از پیشم

در دیده هیچ‌کس نیایم آخر

نه عیب غنی نه هنر درویشم


متن کامل شعر را ببینید ...

مشتاق اصفهانی