گنجور

اشعار مشابه

 

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قطعات » قطعه شمارهٔ ۷۳

 

صد را نوکرانت ز برو زیر شدند

وز پهلوی اقبال تو ادبیر شدند

مردم همه از گرسنگی بر در تو

مردند و ز جان خویش سیر شدند


متن کامل شعر را ببینید ...

سلمان ساوجی
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۹۶

 

باطل کیشان بر اهل حق چیر شدند

روبه بازان سگ صفت، شیر شدند

دجّال وشان، نام مسیحا کردند

کودک طبعان بوالهوس پیر شدند


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی