گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «وییزتونه»

 

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۴

 

ای لاف زنان را همه بویی ز تو نه

حاصل به جز از گفتی و گویی ز تو نه

در هر مویی نشانه‌ای هست از تو

آنگاه نشان به هیچ رویی ز تو نه


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی مراغه‌ای