گنجور

اشعار مشابه

 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۱۱

 

آن گل که ز نکهتش بشد هوش مرا

چون خواند به باغ وصل خود دوش مرا

از بس که به خدمت ایستادم پیشش

رفتار چو سرو شد فراموش مرا


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

مجد همگر » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۲

 

لطف تو چو کرد حلقه درگوش مرا

از راه کرم مکن فراموش مرا

یا پیش خودم همچو غلامان می دار

یا مکرمتی نمای و بفروش مرا


متن کامل شعر را ببینید ...

مجد همگر