گنجور

اشعار مشابه

 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۲۷۴

 

گویند به حشر گفتگو خواهد بود

وان یار عزیز تندخو خواهد بود

از خیر محض جز نکویی ناید

خوش باش که عاقبت نکو خواهد بود


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۳۰

 

تا در دل من پیام تو خواهد بود

پیوسته جهان به کام او خواهد بود

هردم که زنم به یاد تو آن دم ماست

اوّل نفسم به نام تو خواهد بود


متن کامل شعر را ببینید ...

جهان ملک خاتون