گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «وتستعلی»

 

نیر تبریزی » لآلی منظومه » بخش ۳۶ - رباعیات در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام

 

عنوان منزّه ارنعوت است علی

بر ذات حق آیت ثبوتست علی

زان ناقه سواری و حضور شب دفن

پیداست که حی ولایموتست علی


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی