گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «منتوانکرد»

 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۴

 

چون روزی و عمر بیش و کم نتوان کرد

دل را به کم و بیش دژم نتوان کرد

کار من و تو چنانکه رای من و تست

از موم بدست خویش هم نتوان کرد


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام نیشابوری
 

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۱۱۴

 

تا کی برت اظهار عدم نتوان کرد

یک مو ز رعونت تو کم نتوان کرد

دامن به میان برزده خواهی رفتن

جایی که کلاه گوشه خم نتوان کرد


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی شیرازی
 

خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » از ازل نوشته [۳۴-۲۶] » رباعی ۲۷

 

چون روزی و عمر بیش‌وکم نتوان‌کرد،

خود را به کم و بیش دُژَم نتوان‌کرد؛

کار من و تو چنان‌که رأی من و تو ست

از موم به دست خویش هم نتوان‌کرد.


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام نیشابوری