گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «متمیبینم»

 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۰۰

 

تا ظن نبری که من کمت می‌بینم

بی‌زحمت دیده هر دمت می‌بینم

در وهم نیاید و صفت نتوان کرد

آن شادیها که از غمت می‌بینم


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۰

 

می‌آیی و لطف و کرمت می‌بینم

آسایش جان در قدمت می‌بینم

وآن وقت که غایبی همت می‌بینم

هر جا که نگه می‌کنمت می‌بینم


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » رباعیات الحاقی » شمارهٔ ۶۳

 

تا ظن نبری که من کمت می بینم

بی زحمت دیده هر دمت می بینم

ممکن نبود که شرح آن نتوان داد

آن شادیها که از غمت می بینم


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۴۹

 

می آیی و لطف و کرمت می بینم

آسایش جان در قدمت می بینم

آن وقت که غایبی همت می بینم

هرجا که نگه می کنمت می بینم


متن کامل شعر را ببینید ...

جهان ملک خاتون