گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «س» - صفحهٔ ۲

 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۴۱۷

 

پوشیده چو شمع نیست، داند همه کس

کز دیده من، دود نخیزد به هوس

نی را به گلو چو ناله گردیده گره

ناچار به دیده افتدش راه نفس


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۴۱۸

 

از همسفران عشق، چون اهل هوس

افغان که درین بادیه بس ماندم پس

مشتاق به ذکر سبقت‌اندیشانم

چون مانده ز کاروان، به آواز جرس


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۴۱۹

 

از فیض دم شماست پیش همه کس

بر گردن صبح، حق تقصیر نفس

ما را ز شما به جز دعا نیست هوس

مر شاهان را دعای درویشان بس


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۴۲۰

 

کو عقل که نفس را کند منع هوس

از شهد به بادزن شود دور، مگس

با نفس به جز خرد نمی‌سازد کس

در پهلوی شیر شیربان خوابد و بس


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » رباعیات » شمارهٔ ۶۰

 

ای فاضل منطقی به فریادم رس

با من مزن از منطق ازین بیش نفس

گشتم ز تصورات و تصدیقاتش

خرسند به یک تصور ساذج و بس


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۶۹

 

بخرید یکی خواجه، غلامی به هوس

پرسید از آن بنده ی پاکیزه نفس

کآیی به چه کار تا همانت سپرم؟

گفتش که همین به کار آزادی و بس


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی
 

[۱] [۲]