گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «ستگرفت»

 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۷۷

 

با من چو زمانه تیر در شست گرفت

از بالا بخت من ره پست گرفت

از غفلت چون فلک مرا مست گرفت

جای ملک الموت مرا دست گرفت


متن کامل شعر را ببینید ...

مسعود سعد سلمان
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۳

 

آن بت که دلم به زلف چون شست گرفت

عالم به خمار نرگس مست گرفت

بس دل که کنون به قهر در پای آورد

زین تیشه که آن نگار بردست گرفت


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری ابیوردی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۱۷۱

 

آن بت که جهان بغمزۀ مست گرفت

زان پس که دلم بزلف چون شست گرفت

بر دست گرفت باز تا جان شکرد

این شیوه نگر که باز بر دست گرفت


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل