گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «ری» - صفحهٔ ۴

 

همام تبریزی » رباعیات » شمارهٔ ۸۸

 

ای همنفسان شدست وصلم سپری

وقت است که آغاز کنم نوحه‌گری

در پرده شب دمی نوا یافته بود

کارم ز لبت کرد سحر پرده‌دری


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی
 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۳۹

 

خوش با دگرانی ای به رخ رشک پری

بر من همه راه ناخوشی می سپری

چون دولت سود وصل تو یافت نشد

در ماتم نایاب من و نوحه گری


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی
 

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » رباعیات » شمارهٔ ۲۷

 

این شکل مدور که نه پایی نه سری

مانع بود از گزند هر کینه وری

گویا که دعای خلق گرد آمده است

وز سهم حوادث شده شه را سپری


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی
 

شمس مغربی » رباعیات » شمارهٔ ۲۹

 

ای آنکه طریق عشق نامی سپری

باید که بکل ز خویشتن درگذری

تا با خبری ز خویشتن بیخبری

تا بیخبری ز خویشتن با خبری


متن کامل شعر را ببینید ...

شمس مغربی
 

[صفحهٔ اول] … [۲] [۳] [۴]