گنجور

اشعار مشابه

 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۴۴

 

خوردم همه زهر عشق تو شکر کو

دیدم بتر هوای تو بهتر کو

گر شاخ هوای تو نرفتم بر کو

در تاریکی سکندرم گوهر کو


متن کامل شعر را ببینید ...

مسعود سعد سلمان
 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۷۶

 

اسم و صفت و مظاهر و مظهر کو

خود نام و نشان و باطن و ظاهر کو

معشوقه و عشق و عاشق آنجا نبود

منظور کجا نظر کجا ناظر کو


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی