گنجور

اشعار مشابه

 

عطار » مختارنامه » باب چهل و پنجم: در معانیی كه تعلق به گل دارد » شمارهٔ ۳۶

 

زین شیوه که اکنون گل تر میخیزد

از بلبل مست ناله بر میخیزد

در مدت یک هفته به صد دست بگشت

زان هر نفس از دست دگر میخیزد


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار نیشابوری
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۸۵

 

مشکین خطی از بعب تو بر می خیزد

سودا بشب از دل قمر می خیزد

دیدم که شکر ز شام خیزد بسیار

این شام عجب که از شکر می خیزد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

امیر شاهی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۷

 

تا از رخ تو سنبل تر میخیزد

گوئی که نبات از شکر میخیزد

شاها، تو خلیلی، چه عجب میداری؟

گر سبزه ز آتش تو برمیخیزد؟


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر شاهی سبزواری