گنجور

اشعار مشابه

 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۷۰

 

هر دل که طواف کرد گرد در عشق

هم کشته شد به آخر از خنجر عشق

این نکته نوشته‌اند بر دفتر عشق

سر اوست ندارد آنکه دارد سر عشق


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۷۱

 

هر روز بنو برآید آن دلبر عشق

در گردن ما درافکند دفتر عشق

این خار از آن نهاد حق بر در عشق

تا دور شود هرکه ندارد سر عشق


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۳۸۳

 

دل کرد بسی نگاه در دفتر عشق

جز دوست ندید هیچ رو در خور عشق

چندانکه رخت حسن نهد بر سر حسن

شوریده دلم عشق نهد بر سر عشق


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

نجم‌الدین رازی » مجموعهٔ اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۱

 

دل کرد بسی نگاه در دفتر عشق

جز دوست ندید هیچ را در خور عشق

چندان که رخت حسن نهد بر سر عشق

بیچاره دلم عشق نهد بر سر عشق


متن کامل شعر را ببینید ...

نجم‌الدین رازی
 

امیرعلیشیر نوایی » دیوان اشعار فارسی » رباعیات » شمارهٔ ۴۵

 

تا ماند قضا بر سر من افسر عشق

در دهر دلم ساخت نهان گوهر عشق

زان افسرم افتاد بکف کشور عشق

زان گوهرم افروخت به دل اخگر عشق


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرعلیشیر نوایی