گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «دایی»

 

فیض کاشانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۵

 

ای حسن تو مجموعهٔ هر زیبائی

وز هر دو جهان ز عشق تو شیدائی

نگذاشته داغ تو دلی را بیدرد

سودای تو کرده عالمی سودائی


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی
 

مجد همگر » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۵۵

 

نه عشق شنیده ام بدین رسوائی

نه دلشده دیده ام بدین شیدائی

صبر اندک و عشق آمده دل رفته زدست

خصم آگه و او سرکش و من سودائی


متن کامل شعر را ببینید ...

مجد همگر