گنجور

اشعار مشابه

 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۱

 

از تن چو برفت جان پاک من و تو

خشتی دو نهند بر مغاک من و تو

و آنگاه برای خشت گور دگران

در کالبدی کشند خاک من و تو


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام نیشابوری
 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۲

 

می‌خور که فلک بهر هلاک من و تو

قصدی دارد بجان پاک من و تو

در سبزه نشین و می روشن میخور

کاین سبزه بسی دمد ز خاک من و تو


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام نیشابوری
 

خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » ذرات گردنده [۷۳-۵۷] » رباعی ۵۷

 

از تن چو برفت جان پاک من و تو،

خشتی دو نهند بر مَغاکِ من و تو؛

و آنگه زِ برایِ خشتِ گورِ دگران،

در کالبدی کشند خاکِ من و تو.


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام نیشابوری
 

خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » ذرات گردنده [۷۳-۵۷] » رباعی ۶۴

 

می خور که فلک بهر هلاک من و تو،

قصدی دارد به جانِ پاک من و تو؛

در سبزه نشین و میِ روشن می‌خور؛

کاین سبزه بسی دمد ز خاک من و تو!


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام نیشابوری
 

مشتاق اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۰۳

 

چون دل نهد از بیم هلاک من و تو

بر الفت تن روان پاک من و تو

فرداست که قالب دگر ساخته‌اند

از آتش و آب و باد و خاک من و تو


متن کامل شعر را ببینید ...

مشتاق اصفهانی