گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «انگیرد»

 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۷۸

 

آن روز که جانم ره کیوان گیرد

اجزای تنم خاک پریشان گیرد

بر خاک بانگشت تو بنویس که خیز

تا برجهم از خاک و تنم جان گیرد


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

وحشی » گزیده اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۳

 

تیرت چو ره نشان پران گیرد

هر بار نشان زخم پیکان گیرد

از حیرت آن قدرت بخت اندازی

مردم لب خود بخش به دندان گیرد


متن کامل شعر را ببینید ...

وحشی بافقی
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۲۵

 

آنی که جهانی ز تو سامان گیرد

اقبال تو را سپهر در جان گیرد

بس زود ملک جهان خراسان گیرد

وایران ملک تو ملک ایران گیرد


متن کامل شعر را ببینید ...

مسعود سعد سلمان