گنجور

اشعار مشابه

 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۶

 

آن یار فقیر این و آنش نبود

سرمایهٔ سود و هم زیانش نبود

در کتم عدم مست و خراب افتاده

او را خبر از نام و نشانش نبود


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۳۱۹

 

مردم که ز مردمی نشانش نبود

اینش نپسندند چو آنش نبود

انسان نبود آنچه به انسان ماند

ماهی چو زبان است و زبانش نبود


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب السادس: فی ما هو جامع لشرایط العشق و المشاهَده و الحسن و الموافقه و ما یلیق بهذا الباب » شمارهٔ ۸۰

 

هر دل که زعشق او امانش نبود

جز بر در شاهد آستانش نبود

فی الجمله سماعی که درو شاهد نیست

مانند بتی بود که جانش نبود


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی