گنجور

اشعار مشابه

 

عطار » مختارنامه » باب اول: در توحیدِ باری عزّ شأنه » شمارهٔ ۱۷

 

نه عقل، بدان حضرت جاوید رسد

نه جان به سراچهٔ جلال تو رسد

گر میجنبد سایه و گر اِستادست

ممکن نبود که درجمال تو رسد


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار نیشابوری
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الاول: فی التوحید و التقدیس و الذکر و نعت النبوة » شمارهٔ ۲

 

کی عقل به سر حدّ جمال تو رسد

بی جان به سراچهٔ وصال تو رسد

گر جملهٔ ذرّات جهان دیده شود

ممکن نبود که در جمال تو رسد


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی