گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «اددلم»

 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۲۰

 

ای غمزه تو کآشفته بنیاد دلم

کم زادی و مهر تست همزاد دلم

از تو به فلک رسیده فریاد دلم

بیچاره دلم گر نکنی یاد دلم


متن کامل شعر را ببینید ...

مسعود سعد سلمان
 

طبیب اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۷

 

ای آن که چو بگذری تو بر یاد دلم

جز گریه نگیرد زغمت داد دلم

تا از تو جدا فتادم ای وای بمن

یادت نرسد اگر به فریاد دلم


متن کامل شعر را ببینید ...

طبیب اصفهانی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۸۶

 

زان قد چو شمشاد بفریاد دلم

زان روی چو لاله یافته داد دلم

شمشاد ببست و لاله بگشاد دلم

غمگین شد ازین و گشت زان شاد دلم


متن کامل شعر را ببینید ...

قطران تبریزی
 

مجد همگر » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۳۷

 

زین دام بلا که در وی افتاد دلم

بس در که به روی فتنه بگشاد دلم

در عشق کسی که جوی خون می راند

خون راند ز چشم من که خون باد دلم


متن کامل شعر را ببینید ...

مجد همگر