گنجور

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۸

 

ما را به جز از نیاز هیچ چیز نماند

در کیسهٔ عقل نقد تمییز نماند

گه گاه به آب دیده دل‌خوش شدمی

چندان بگریستم که آن نیز نماند

انوری
 

جمال‌الدین عبدالرزاق » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۱

 

افسوس که شد جوانی و چیز نماند

وان قوت رای و عقل و تمییز نماند

آهی زدمی ز درد گه گاه و کنون

غم راه نفس ببست و آن نیز نماند

جمال‌الدین عبدالرزاق
 

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۲۷

 

آنرا که زر و سیم بد ار زیز نماند

سهلست دلا گر بتو هم چیز نماند

نا آمده نامدست و رفته بگذشت

هان یکدمه را باش که این نیز نماند

ابن یمین
 

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۹۱

 

در کان کرم فضه وارزیز نماند

وز جمله جواهر بجز ازریز نماند

در نوبت ما نخاست یک مرد کریم

جز طاهر اسحاق که آن نیز نماند

ابن یمین
 
 
sunny dark_mode