گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۱۶۴

 

امشب ز غمت میان خون خواهم خفت

وز بستر عافیت برون خواهم خفت

باور نکنی خیال خود را بفرست

تا در نگرد که بی تو چون خواهم خفت

کمال‌الدین اسماعیل
 

حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹

 

امشب ز غمت میان خون خواهم خفت

وز بستر عافیت برون خواهم خفت

باور نکنی خیال خود را بفرست

تا دَرنگرد که بی‌تو چون خواهم خفت

حافظ شیرازی