گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۹

 

در شهر هر آنکسی که او مشهورست

دانم که ز درد پای تو رنجورست

هستی به معانی تو جهانی دیگر

پایی که جهانی نکشد معذورست

سنایی
 

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۷۰

 

چون چشم خوشت نرگس اگر رنجورست

داند همه کس که این ازان بس دورست

بیماری چشم تو و نرگس هیهات

نرگس یرقان دارد و او مخمورست

ابن یمین
 

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۷۴

 

راحت ز طبیعت جهان مهجورست

ره سوی مراد عاقلان بس دورست

خوشتر ز عسل مخواه و شیرینتر از او

او نیز چو بنگری قی زنبورست

ابن یمین
 

اسیری لاهیجی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۶

 

درد تو دوای این دل رنجورست

وصل تو شفای جان هر مهجورست

هر کو ز جهان جمال روی توندید

نزدیک محققان ز عرفان دورست

اسیری لاهیجی
 
 
sunny dark_mode