گنجور

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۱

 

با یک سر موی تو اگر پیوند است

بر پای دلت هر سر مویی بند است

گفتی که رهی دراز دارم در پیش

از خود به خود آی، دوست بین تا چند است

باباافضل کاشانی
 

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۴

 

آن یار که بی نظیر و بی مانند است

عقل و دل و جان به عشق او در بند است

در یک نظر از مقام عالی جان را

بر خاک نشاند و جان بدین خرسند است

سلمان ساوجی
 

امیر شاهی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲

 

ای مهر گسل که با توام پیوند است

وز تو به یکی عشوه دلم خرسند است

لطفی بکن و بگو که من زان توام

پیداست که قیمت دروغی چند است

امیر شاهی
 

عرفی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۲۴

 

آنم که به ترک دین دلم خرسند است

زنار به هر موی منش پیوند است

زد جوش جنون و فاش تر می گویم

در دیر مغان دلم به زلفی بند است

عرفی
 
 
sunny dark_mode