گنجور

اشعار مشابه

 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۶۲

 

تا گشت سر کوی مغان منزل من

حل گشت به یمن عشق هر مشکل من

بر غم چه نهم تهمت بیهوده که هست

پیمانهٔ پر بادهٔ حسرت دل من


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی شروانی
 

عطار » مختارنامه » باب چهلم: در ناز و بیوفائی معشوق » شمارهٔ ۹

 

ای عشق رخت واقعهٔ مشکل من

بی حاصلی از فراقِ تو حاصل من

از سنگدلی تو دلم میسوزد

ای کاش بسوختی دلت بر دل من


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار نیشابوری
 

فیض کاشانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۶

 

مهرت سرشته حق در آب و گل من

جا کرده چه جان بتن در آب و گل من

از مهر علی و مهر اولاد علی است

محصول دو عالم من و حاصل من


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی
 

هلالی جغتایی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۸

 

مسکینم و کوی عاشقی منزل من

مسکین من و دیگر دل بی‌حاصل من

ای جان حزین تو نیز مسکین کسی

مسکین تو مسکین من و مسکین دل من


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

همام تبریزی » رباعیات » شمارهٔ ۷۶

 

امشب که رسید دوست در منزل من

شد جان و دل از حضورش آب و گل من

آیینه دل یافت صفا از رویش

ای صبح مکن تیره صفای دل من


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی
 

کلیم » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۸

 

جا کرده اگر شاخ گلی در دل من

تنگ آمده است از دل بیحاصل من

خاک که شدم که او سر از من نکشید

از خاک چمن سرشته گوئی گل من


متن کامل شعر را ببینید ...

کلیم
 

اسیری لاهیجی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۶۱

 

جز عشق تو نیست در جهان حاصل من

جز درد و غمت مباد اندر دل من

در ملک طرب خانه طلب می کردم

جز برسر کوی غم نشد منزل من


متن کامل شعر را ببینید ...

اسیری لاهیجی
 

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۵۷

 

رفتم بشما هنوز مایل دل من

با آنکه ز کس نگشت حل مشکل من

از خاک در شما چو بادم گذران

بر آتش و آب چشم و دل منزل من


متن کامل شعر را ببینید ...

ابن یمین فریومدی
 

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۵۸

 

گه آتش غم شعله زند در دل من

گه آب دو دیده تر کند منزل من

ایچرخ فلک که باد خاکت بر سر

از دور تو باد است همه حاصل من


متن کامل شعر را ببینید ...

ابن یمین فریومدی
 

ابوالحسن فراهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۴۳

 

ای با مهرت سرشته آب و گل من

صد شکر که بردی دل غم حاصل من

تا در سر زلف تو ندیدم دل را

حقا که بجای خود نیامد دل من


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوالحسن فراهانی
 

ابوالحسن فراهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۴۴

 

شیطان نامی که شد غمش قاتل من

پابسته او شد دل بی حاصل من

گویند که شیطان نکند رو در دل

بس چون شیطان گرفت آخر دل من


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوالحسن فراهانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب السادس: فی ما هو جامع لشرایط العشق و المشاهَده و الحسن و الموافقه و ما یلیق بهذا الباب » شمارهٔ ۲۲۶

 

هرگز نرود مهر تو پاک از دل من

گر نیز شود زیر زمین منزل من

صد سال برآید و بپوسد تن من

هم بوی وصال تو دمد از گل من


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۳۶

 

هر چند ز جور بخت نامقبل من

معشوقه مهربان شود قاتل من

باور نکنی که در دل غافل من

یک جو حذرست و الحذر از دل من


متن کامل شعر را ببینید ...

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » ساقینامهٔ رباعی » شمارهٔ ۸۶

 

ساقی تو بمستیی گواه دل من

کان دم که ز خود رود دل غافل من

جز آرزوی تو در دلم حاصل نیست

این بس بود از هر دو جهان حاصل من


متن کامل شعر را ببینید ...

اهلی شیرازی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۷۴

 

چشمت که کرشمه می کند با دل من

حل می نکند ز وصل خود مشکل من

مهر تو سرشته اند گویی ز ازل

ای نور دو دیدگان من با دل من


متن کامل شعر را ببینید ...

جهان ملک خاتون
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۷۶

 

حل می نشود به عشق تو مشکل من

آه از غم روزگار و درد دل من

هر حیله که کرد دل به وصلت نرسید

مسکین من و سعیهای بی حاصل من


متن کامل شعر را ببینید ...

جهان ملک خاتون
 

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۴۲

 

ای آنکه سر کوی تو شد منزل من

جز تخم غمت نیست در آب و گل من

ای کاش! که بودی دل من چون دل تو

یا آنکه دل تو بود همچون دل من


متن کامل شعر را ببینید ...

آذر بیگدلی