گنجور

 
ابن یمین

گه آتش غم شعله زند در دل من

گه آب دو دیده تر کند منزل من

ایچرخ فلک که باد خاکت بر سر

از دور تو باد است همه حاصل من

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode