گنجور

ابوالفرج رونی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۲

 

ای معطی دولت ای سرافراز عمید

ای صاحب روزگار منصور سعید

تا شادی و غم ردیف وعد است و وعید

بدخواه تو عود باد و ایام تو عید

ابوالفرج رونی
 

میرزا حبیب خراسانی » دیوان اشعار » بخش دو » رباعیات » شمارهٔ ۱۹

 

هر شب که تو در بری بود آن شب عید

هر روز که بامنی بود روز سعید

بیتو بتر از شام محرم نوروز

به با تو شب محرم از روز عید

میرزا حبیب خراسانی
 

صغیر اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳

 

صد شکر که از لطف خداوند مجید

با سبزه و گل ز راه باز‌ آمده  عید

ای یار تو را بکام دل این نوروز

ای دوست ترا مبارک این عید سعید

صغیر اصفهانی
 
 
sunny dark_mode