گنجور

اشعار مشابه

 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۴۹

 

شب گر چه ز روشنی جدایی دارد

او را دو طرف بروشنایی دارد

بیگانه ز حال دل منم ورنه دلم

دیریست که با تو آشنایی دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

نجم‌الدین رازی » مجموعهٔ اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۱

 

شمع ار چه من داغ جدایی دارد

با گریه و سوز آشنایی دارد

سر رشتهٔ شمع به که سر رشتهٔ من

کان رشته سری به روشنایی دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

نجم‌الدین رازی