گنجور

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۵

 

آخر دل من به وصل پیروز نشد

شایستهٔ صحبت دل‌افروز نشد

دردا که به عشوه روز عمرم زغمش

شب گشت و شب فراق او روز نشد

انوری
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۷۹

 

خورشید رخ تو تا دل افروز نشد

ما را شب بخت تیره فیروز نشد

از داغ تو سینه راحت اندوز نشد

هرگز به چراغ، شام کس روز نشد

حزین لاهیجی
 
 
sunny dark_mode