گنجور

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۱۱۴

 

من مهستی‌ام بر همه خوبان شده طاق

مشهور به حسن در خراسان و عراق

ای پور خطیب گنجه از بهر خدا

مگذار چنین بسوزم از درد فراق

مهستی گنجوی
 

مهستی گنجوی » دیوان اشعار » رباعیات «نسخهٔ دوم» » شمارهٔ ۹۹

 

من «مهستیم» از همه خوبان شده طاق

مشهور بحسن در خراسان و عراق

ای «پور خطیب گنجه» از بهر خدا

مگذار چنین بسوزم از درد فراق

مهستی گنجوی